باران احساس

سلام

باران زیباترین ترانه خداست
که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند
نکند فقط به گل آلودگی کف کفش هایمان فکر کنیم.
*
*
*
کاش باران بودم و غم پنجره را می شستم
و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده
از سر عشق ندا میدادم
پاک کن پنجره از دلتنگی که هوا دلخواه است
گوش کن باران را که پیامی دارد
دست از غم بردار زندگی کوتاه است
باز کن پنجره را روز نو در راه است

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
نویسندگان

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

*

*

*

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

۱ نظر ۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۹
mary banoo

>>> به نام وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آمد <<<

۳ نظر ۲۲ تیر ۹۵ ، ۱۱:۵۳
mary banoo

برایت چه بخواهم ز خدا؟!

بهتر از اینکه خودش پنجره باز اتاقت باشد...

عشق محتاج نگاهت باشد...

خلق لبریز دعایت باشد...

و دلت وصل خدایی باشد...

که "همین نزدیکیست"

۶ نظر ۱۹ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۰۷
mary banoo

۱۱ نظر ۲۹ دی ۹۴ ، ۱۱:۲۹
mary banoo

۷ نظر ۰۳ دی ۹۴ ، ۱۵:۴۸
mary banoo

خار خندید و به گل گفت:"سلام"

و جوابی نشنید...

خار رنجید ولی هیچ نگفت!!!ساعتی چند گذشت...

گل چه زیبا شده بود...

دست بی رحمی،نزدیک آمد...

گل؛سراسیمه ز وحشت افسرد!

لیک؛آن خار،در آن دست خزید...و گل از مرگ رهید...

صبح فردا که رسید...

خار،با شبنمی از خواب پرید...

گل؛صمیمانه به او گفت:"سلام"

گل؛اگر خار نداشت، ، ،

دل؛اگر بی غم بود، ، ،

اگر از بهر کبوتر،قفسی تنگ نبود، ، ،

"زندگی،عشق،اسارت،قهر و آشتی"

««همه بی معنا بود»»

۱۰ نظر ۲۸ مهر ۹۴ ، ۱۳:۵۲
mary banoo

به حباب نگران لب رود قسم...

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...

غصه هم میگذرد...

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند،به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...!!

زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم...

زندگی نام نکویست که خارش کردیم...

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...

زندگی نیست بجز دیدن یار...

زندگی نیست بجز عشق،بجز حرف محبت به کسی،ورنه هر خار و خسی،زندگی کرده بسی...

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...

دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد...

۱۲ نظر ۲۲ مهر ۹۴ ، ۱۶:۱۹
mary banoo

صبور باشیم گاهی باید از بین بدترین روزهای زندگیمان عبور کنیم

تا به بهترین هایش برسیم.


امروزتان سراسر شادی و امید...


فرداهایتان بهترین...

۱۶ نظر ۱۵ مهر ۹۴ ، ۱۶:۱۶
mary banoo